„Recikliranja odpadkov na avstrijskem Štajerskem“

Johann Seitinger
Johann Seitinger© Foto: Jungwirth

V številnih državah količine odpadkov iz leta v leta naraščajo, kar ima dramatične posledice za človeka in okolje, avstrijska Štajerska pa je že zelo kmalu oblikovala pobude, s katerimi obvladuje količinsko rast odpadkov. Stalno delo na področju informiranja in krepitve zavesti je pri prebivalkah in prebivalcih avstrijske Štajerske spodbudilo občutek za ločevanje odpadkov, hkrati pa dežela tudi v mednarodnem merilu velja za okolje, ki vzorno ravna z odpadki po najvišjih standardih zbiranja in nadaljnje obdelave odpadkov.

Podjetja avstrijske Štajerske so razvila svetovno znane obrate za predelavo odpadkov, oziroma, če povemo na kratko: „Življenje v krogu" ni le naslov filma, temveč velja to načelo za celotno štajersko kulturo recikliranja odpadkov.

Odpadki so preveč dragoceni, da bi jih odvrgli! Film nudi vpogled v štajersko ravnanje z odpadki in kulturo recikliranja odpadkov. Dinamično prikazuje možnosti današnjega časa in hkrati spodbuja k skrbnemu ločevanju kot nujnem prispevku: kar danes odvržemo, bi lahko jutri ponovno uporabili v obliki novega izdelka.

Tudi Vaš osebni prispevek je osnova za to, da bomo v prihodnosti lahko še naprej gospodarili v sozvočju z naravo! Poleg tega bodo imele spodbude regionalnih gospodarstev tudi pozitiven učinek na žep vsakega posameznika.

Johann Seitinger

Član deželne vlade za kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarjenje z vodami in odpadki, za stanovanjsko gradnjo in iniciative trajnega značaja

War diese Information für Sie nützlich?

Danke für Ihre Bewertung. Jeder Beitrag kann nur einmal bewertet werden.

Die durchschnittliche Bewertung dieses Beitrages liegt bei ( Bewertungen).