„Recyklace odpadu ve Štýrsku – kompetence v oblasti ekologických technologií“

Johann Seitinger
Johann Seitinger© Foto: Jungwirth

Zatímco v mnoha zemích každoročně roste množství odpadů a jejich dopady na člověka a životní prostředí se dramaticky zvyšují, podařilo se ve Štýrsku záhy vytvořit iniciativy pro zabránění tomuto negativnímu trendu. Neúnavná osvětová kampaň objasnila štýrským občanům význam třídění odpadů a štýrské odpadové hospodářství, platící za vzor i v mezinárodním měřítku, dosáhlo nejvyšších standardů ve sběru odpadů a jejich dalším zpracování.

Úpravny odpadů, vyvinuté štýrskými firmami, jsou celosvětově žádaným zařízením, neboli jinými slovy: Koloběh života není jenom název tohoto filmu, nýbrž zásada platící pro veškeré odpadové hospodářství ve Štýrsku.

Odpady jsou příliš cenné na to, abychom je vyhazovali! Tento dokument vám umožňuje nahlédnout do odpadového hospodářství a recyklace odpadů ve Štýrsku. Podává dynamický přehled o tom, co je v současnosti při recyklaci možné a vybízí k následování formou pečlivého a důsledného třídění odpadů: Co dnes vyhodíme, můžeme zítra opětovně použít.

Váš osobní přínos k recyklaci je základem toho, abychom i v budoucnosti mohli hospodařit v souladu s přírodou! Impulsy z regionální ekonomiky se kromě toho mohou pozitivně odrazit v příjmech každého z nás.

Johann Seitinger

Zemský rada pro zemědělství, lesnictví, odpadové hospodářství a vodohospodářství, bytovou výstavbu a iniciativy trvalého rozvoje

War diese Information für Sie nützlich?

Danke für Ihre Bewertung. Jeder Beitrag kann nur einmal bewertet werden.

Die durchschnittliche Bewertung dieses Beitrages liegt bei ( Bewertungen).