„Recykling w Styrii - Kompetencja w stosowaniu ekologicznej technologii“

Johann Seitinger
Johann Seitinger© Foto: Jungwirth

Podczas gdy w wielu krajach ilość odpadów stale wzrasta rodząc dla człowieka i środowiska dramatyczne skutki, Styria już bardzo wcześnie podjęła kroki, aby temu zjawisku przeciwdziałać. Systematycznie prowadzona akcja uświadamiająca i budowanie w społeczeństwie nowej wrażliwości na problem segregacji odpadów oraz standardy obowiązujące w Styrii przy zbieraniu i zagospodarowywaniu surowców wtórnych mogą służyć za wzór w skali międzynarodowej.

Skonstruowane przez styryjskie przedsiębiorstwa urządzenia techniczne do utylizacji i wykorzystywania surowców wtórnych znajdują nabywców na całym świecie. „Zamknięty obieg życia" to nie tylko tytuł prezentowanego filmu, ale również podstawowa zasada działania recyklingu.

Odpady są zbyt wartościowe, żeby je wyrzucać! Ta dokumentacja daje wgląd w ekologiczną gospodarkę odpadami i utylizację. W bardzo obrazowy sposób pokazuje ona, jakie są dzisiaj w tym względzie możliwości i zachęca do współdziałania poprzez staranne sortowanie odpadów. To, co wyrzucamy dzisiaj, może wrócić do nas jutro jako nowy produkt.

Osobisty wkład każdego z nas stwarza podstawę do tego, aby również w przyszłości gospodarować w zgodzie z naturą. Poza tym wszelkie działania, podejmowane na szczeblu regionalnym, odciążą budżet każdego z nas.

Johann Seitinger

Minister Rządu Kraju Związkowego ds. Gospodarki Rolnej i Leśnej, Gospodarki Wodnej i Zagospodarowania Odpadów oraz Budownictwa.

War diese Information für Sie nützlich?

Danke für Ihre Bewertung. Jeder Beitrag kann nur einmal bewertet werden.

Die durchschnittliche Bewertung dieses Beitrages liegt bei ( Bewertungen).